Onderwijs

WORD FACILITATOR

Word facilitator van een creatieve en ervaringsgerichte leeromgeving voor je leerlingen en begeleid hen in ontdekken van individuele creativiteit of in zelfregulering en eigenaarschap voor hun eigen toekomst.

Uniek aanbod

Creativity School richt zich met een unieke facilitator training’s aanbod op de leerkracht, die leerlingen wil toerusten met leervaardigheden en -kwaliteiten voor de toekomst.

Creatief doen, denken & leren

De hedendaagse arbeidsmarkt verandert. Beroepen verdwijnen en veel nieuwe beroepen zullen ontstaan door nieuwe technologie, bronnen van informatie en communicatiekanalen.

Creatief doen, denken en leren is binnen en buiten de arbeidsmarkt nodig voor het omgaan met deze onzekerheden en veranderingen. Het is onmisbaar voor het ontwikkelen van blijvende vriendschappen en het bijdragen aan een betekenisvolle maatschappij.

Creativity School gelooft in een ervaringsgerichte leeromgeving voor de ontwikkeling van hedendaagse leerkwaliteiten zoals zelfregulering en eigenaarschap als de sleutels om architect te worden van de eigen leerontwikkeling.

Training & Certificering

Wij bieden een facilitator training voor de leerkracht die op zoek is naar nieuwe werkvormen en instrumenten om zijn leerlingen te faciliteren bij de ontwikkeling van hedendaagse leervaardigheden voor creatief probleem oplossen en bij de ontwikkeling van zelfregulering en eigenaarschap.

21st eeuwse leervaardigheden:

 • creatief denken
 • kritisch denken en probleem oplossen
 • communiceren
 • samenwerken

21st eeuwse leer kwaliteiten:

 1. nieuwsgierigheid
 2. initiatief nemen
 3. strategisch kiezen
 4. (self-) leiderschap

Creativity School gelooft in een ervaringsgerichte leeromgeving voor de ontdekking en uiting van individuele creativiteit als sleutels voor een leven lang effectief leren en welzijn.

Cognitieve Ontwikkeling

De trainingen zijn pedagogisch en didactisch onderbouwd om de leerkracht, naast persoonlijke ontdekking en ervaring, te voorzien van de juiste instrumenten om iedere leerling te kunnen faciliteren afgestemd op de cognitieve ontwikkeling.

Voor de cognitieve ontwikkeling kijken we naar het werk van Jean Piaget. In zijn onderzoek stelt hij dat leerlingen vanaf 4 jaar hun intuïtieve denken ontwikkelen. Vanaf 7 jaar komt daar de ontwikkeling van het  concrete denken bij en tussen 11 en 20 jaar wordt het abstracte denken ontwikkeld. Gebaseerd op onze eigen ervaring zien wij dat het strategische denken hierbij zeker niet mag ontbreken en essentieel is om eigen en juiste keuzes te maken in het leren en het leven.

Voor de cognitieve ontwikkeling van de individuele leerling is het van belang dat deze verschillende denkwijzen worden ‘gestapeld’ zodoende elkaar aan te vullen.

Leerproces

Voor de volgorde van doen, denken en leren volgen wij het leerproces van attitude ontdekken, vaardigheden ontwikkelen en kennis verwerven, hierbij gebruiken wij de methode van LEGO® Serious Play® om de stappen in te beelden, te creëren, te spelen, te delen en te reflecteren.

UITNODIGING

Graag spreken we af om van gedachten te verwisselen en u verder te helpen. We nodigen u uit om contact op te nemen of een afspraak te plannen op het moment dat u het beste past.

Stel uw vraag

  Plan uw afspraak


  LEGO® en LEGO® SERIOUS PLAY® zijn geregistreerde handelsmerken van de LEGO Group. De LEGO Group is niet in de positie invloed uit te oefenen of garant te staan voor de inhoud, de kwaliteit of de ervaringen van de aangeboden lesprogramma’s